Fakta om ved
 1. Fakta om ved

Veden består av brennbart materiale (tørrstoff), vann og aske. Jo mindre vann i veden, jo større blir den effektive brennverdien. Dvs. at tørr ved gir mer effektiv varme. Vekten av tørrstoffet pr volumenet varierer mellom treslagene (men brennverdien pr kilo ved med samme fuktighet er så å si lik for alle treslag).

 • Brennverdien pr volumenhet varierer fordi noen treslag er ”tettvokste”, andre har løsere ved. Som en hovedregel kan vi si at den effektive brennverdien av de treslagene som oftest brukes til fyring i tørr tilstand er 2500 kWh pr fastkubikkmeter. Les mer om brennverdi nederst på siden.
 • _______________________________________________________________
 • Måleenheter for ved
 • Ved omsettes etter volummål og ikke etter vektmål, fordi vekta varierer alt etter hvor tørr veden er.
 • fm3 = 1 fastkubikkmeter - dvs. 1000 liter fast masse.
 • 1 lm3 = 1 løskubikkmeter - dvs. volumet med luft imellom.
 • 1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
 • 1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
 • 1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.
 1. 1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
 2. 1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.
 3. _______________________________________________________________
 4. Vedsekker i følge Norsk standard:
 5. 40 liter - 50 x 72 cm
 6. 60 liter - 60 x 80 cm
 7. 80 liter - 60 x 100 cm
 8. Sekkene skal være merket med mål og innhold.
 9. 1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
 10. 59 - 61 fulle 40 liter sekker
 11. 38 - 40 fulle 60 liter sekker
 12. 30 - 32 fulle 80 liter sekker
 13. _______________________________________________________________
 14. Litt om brennverdi
 15. Brennverdien i ved varierer med treslagenes egenvekt og fuktighet. Egenvekten som er oppgitt nedenfor er den såkalte basisegenvekten. Dette er trevirkets vekt eller masse i absolutt tørr tilstand, delt på trevirkets volum i rå tilstand. Denne egenvekten er oppgitt i kg pr kubikkmeter virke.
 16. Når ved tørkes i friluft, får den som regel en fuktighetsprosent av totalvekt som kan variere mellom 14 % og 20 %.
 17. Som en midlere verdi er brennverdiene i denne tabellen oppgitt ved en fuktighetsprosent på 17 %.
 • TRESLAGENES EGENVEKT OG ENERGIINNHOLD


Antons Vedbu AS • post@antonsvedbu.no • 900 62 390 / 483 28 348